ANBI

ANBI-status

Voor iedereen die Amsterdam Roots Festival een warm hart toedraagt en onze organisatie wil ondersteunen zodat wij om ook in de komende jaren een geweldig festival kunnen neer zetten, is er een mogelijkheid om een donatie te doen. Elke bijdrage maakt een verschil en helpt mee het festival toegankelijk te houden voor iedereen. Meer informatie? Neem contact op met onze directeur Danka van Dodewaard, via danka@amsterdamroots.nl.

Stichting Amsterdam Roots heeft een culturele ANBI status. Een culturele ANBI is een algemeen nut beogende instelling die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Dit betekent dat er een extra giftenaftrek voor jouw donatie geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Informatie ANBI