Missie

Kunst gebaseerd op en geïnspireerd door cultureel erfgoed

Het is onze missie om mensen te raken, inspireren en verbinden via de universele zeggingskracht van podiumkunst, muziek en verhalen die tradities en culturele roots uit de hele wereld als vertrekpunt hebben.

Kunst gebaseerd op en geïnspireerd door cultureel erfgoed (“roots”) heeft een enorme zeggingskracht. Het raakt aan universele menselijke waarden, geeft toegang tot culturen die we minder goed kennen en laat ons zien hoe herkenbaar en verrijkend het nieuwe en onbekende is.

Amsterdam Roots Festival gaat over wortels en culturele identiteit. Juist in een tijd waarin de samenleving polariseert, hebben we nuances en een brede schakering van meningen en ideeën nodig. Wij willen verhalen brengen die de brug slaan tussen het vreemde en het bekende, tussen tradities en innovaties, tussen het individu en de groep, het universele en het persoonlijke. Want in het persoonlijke verhaal herkennen wij elkaar en voelen wij ons verbonden.

Daarom organiseren we een verfrissend en innovatief multidisciplinair festival en culturele activiteiten op verschillende locaties in Amsterdam. We werken samen met een groot aantal partners en instellingen in de stad en we geven de ruimte aan bijzondere makers en diverse meningen. We creëren een omgeving waar iedereen welkom is en zich vrij en veilig voelt zichzelf te zijn. Op die manier willen wij bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin mensen geïnspireerd en verbonden worden via kunst die voortkomt uit traditie en vernieuwing.