KETI KOTI TAFEL

Op 1 juli is het Keti Koti (ook wel Dia di Abolishon). Hier herdenken we de afschaffing van de slavernij in Nederland. Vijftien jaar geleden startte Mercedes Zandwijken de eerste Keti Koti Tafel waar inmiddels al meer dan 15.000 mensen aan hebben deelgenomen. Tijdens de Keti Koti Tafel zitten de deelnemers aan lange tafels tegenover elkaar en eten gezamenlijk een maaltijd. De maaltijd bestaat uit voedsel dat werd gegeten door voormalig tot slaaf gemaakten. Symbolische handelingen, treur- en vrijheidsliederen en rituelen structureren het samenzijn.

De Keti Koti Tafel is een ‘invented tradition’ geïnspireerd op de Joodse Seider Tafel en omvat enkele vaste rituelen die de betekenis van de tafel en de handelingen uiteenzetten. Het thema van de tafel wordt steeds aangepast aan de specifieke context en behoefte. De ervaring is dat door deel te nemen aan een Keti Koti dialoog hierdoor het bewustzijn over de hedendaagse gevolgen van de slavernijgeschiedenis toeneemt en er meer wederzijdse compassie en empathie ontstaat.

Twee dagen na Keti Koti, op Roots Open Air, zullen Mercedes Zandwijken en haar partner en mede-oprichter Machiel Keestra het verdiepingsprogramma openen. Zo wordt het kokosolieritueel uitgevoerd op het veld naast de Solar Stage, dat ook de Keti Koti Tafelceremonie opent. We smeren elkaars polsen in met kokosolie om de pijn die we in het heden en het verleden voelen weg te wrijven. Tegelijkertijd worden treur- en bevrijdingsliederen gezongen door het koor Fri Ye-Ye. We vervolgen de openingsceremonie op de Solar Stage, waar de oprichters van de Keti Koti Tafel in gesprek gaan over het herdenken en het transformeren van tradities.

Mercedes Zandwijken

Mercedes is initiatiefneemster en de drijvende kracht in de organisatie. Ze organiseert en faciliteert Keti Koti (Dialoog)Tafels. Daarnaast richt ze, verspreid door het land, Keti Koti dialoogtafel Communities op en traint hen in het organiseren en faciliteren van Keti Koti Tafels.

Machiel Keestra

Machiel is mede-initiatiefnemer van het concept van de Keti Koti Tafel, en facilitator van de Keti Koti (Dialoog)Tafels. Als  filosoof  is hij verbonden aan de het instituut voor interdisciplinaire studies aan de UVA en Diversity Officer in het Department of Science’s van de UvA.