Amsterdam Roots: Kunst en verhalen die ons verbinden

Amsterdam Roots organiseert culturele activiteiten over roots en identiteit, met Amsterdam Roots Festival als hoogtepunt in het jaar. Via muziek, gesprekken, dans, theater en spoken word laten we kunstenaars, makers en denkers hun persoonlijke verhaal vertellen. Zo maken we zowel ruimte voor creativiteit en artistieke expressie, als voor meerstemmigheid en verbinding in een tijd waarin polarisatie mensen uit elkaar dreigt te drijven. Geen verhaal is immers hetzelfde. En in verhalen, die in de kern raken aan universele menselijke waarden, herkennen we onszelf en vergroten daarmee ook ons begrip en vaak ook sympathie voor de de ander.

De concepten roots, cultuur en identiteit zijn continu in beweging. Je kunt ze niet gemakkelijk in een hokje stoppen en alleen maar op een manier bekijken. Daarom programmeren multidisciplinair en werken we graag met zoveel mogelijk verschillende mensen samen. Zo bieden we een podium voor de meest uiteenlopende creatievelingen en diverse meningen. We proberen een omgeving te creëren waarin ieder welkom is en zich vrij en veilig voelt om zichzelf te zijn, en op die manier bij te dragen aan een inclusieve maatschappij.

Aftermovie 2020

Live streams vorige editie