Bewonersbrief winkelcentrum de Poort

Op deze pagina vindt u de bewonersbrief voor omwonenden van het winkelcentrum de Poort (Zuidoost).

Aan: omwonenden van het winkelcentrum de Poort

Amsterdam, juni 2022

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over ons evenement dat binnenkort in uw omgeving gaat plaatsvinden.

Wij zijn Amsterdam Roots Festival. U kent ons misschien van het openluchtonderdeel, Roots Open Air, dat we sinds 1998 in het Oosterpark hebben georganiseerd. Dit jaar is het festival van 28 juni – 3 juli op verschillende locaties. Op donderdag 30 juni zijn wij op verschillende binnen en één buiten locatie in het winkelcentrum de Poort.

Roots in Zuidoost op donderdag 30 juni is een vrij toegankelijk evenement, waarvoor alleen een registratie nodig is om binnen te komen bij de binnenlocaties. Via een zelf samengestelde route kunt u langs verschillende muziek performances op verschillende locaties. De locaties zijn Local Wave, New Metropolis Zuidoost, OSCAM, Foundation Amsterdam Hiphop Academy, Poortstage en een buitenpodium op het Hoekenrodeplein. Het is een gevarieerd programma van jong talent singer-songwriters, solo acts tot hiphop acts en meerkoppige bands die zich allemaal laten inspireren door hun roots. Naast liveoptredens zal er op elke locatie een verdiepend randprogramma zijn met Q&A’s en Talkshows met als thema “het proces van de maker in een wereld in transitie”. Op elke binnen locatie zal een topic besproken worden waar aanstormend muziektalent tegen aan loopt. Via onze website, www.amsterdamroots.nl kunt u meer informatie vinden over ons programma.

Evenementenvergunning
In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.

Mogelijke overlast
Een evenement als het Amsterdam Roots Festival gaat niet ongemerkt voorbij. Uiteraard doen wij er, als organisatie, alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Amsterdam Roots Festival treft verschillende geluidbeperkende maatregelen om het geluid zoveel mogelijk op de dansvloer te concentreren. Gedurende het evenement worden zowel door de gemeente als de organisatie metingen uitgevoerd om de geluidsniveaus te controleren en te waarborgen.

Op de volgende data zult u iets van het evenement kunnen merken:
• Opbouw: donderdag 30 juni 08:00-17:30 uur
• Soundcheck: donderdag 30 juni 18:00 - 19:30 uur
• Evenement: donderdag 30 juni 19:30 - 23:00 uur
• Afbouw: donderdag 23:00-01:00 uur

Op en rond het evenementen locaties is beveiliging aanwezig. Om verkeer- en parkeeroverlast te beperken adviseren wij iedereen in al onze communicatie uitingen met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u voor of na 30 juni met ons contact opnemen.
• Mocht u tijdens het evenement toch overlast ondervinden, dan kunt u bellen met onze producent (06-14134513).
• In gevallen van ernstige overlast kunt u bellen met het gemeentelijke telefoonnummer van Stadsdeel Zuidoost (14020) 24/7 bereikbaar, of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding openbare ruimte”.
• In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid kunt u bellen met het algemene nummer van de politie (0900-8844).

Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Team Amsterdam Roots Festival

Voor meer informatie over het festival en het programma kunt u onze website raadplegen:
www.amsterdamroots.nl
Wij heten u graag van harte welkom tijdens Roots in Zuidoost!