Roots 365

Amsterdam Roots jaarrond

Onder de naam ‘ROOTS 365’ organiseert Amsterdam Roots sinds twee jaar kleine evenementen en activiteiten door het jaar heen. Hiermee brengen we variatie en continuïteit in ons aanbod, vergroten we onze zichtbaarheid en kunnen we nieuw publiek en nieuwe makers aan ons verbinden. Het geeft ons ruimte intensieve samenwerkingen aan te gaan met (nieuwe) partners en ook op andere wijzen dan het organiseren van een festival aan onze missie te werken. Er staan voor 2021 een aantal projecten op de agenda, die we hopelijk snel kunnen aankondigen.

We verheugen ons in ieder geval al op de nieuwe editie van Yellow Brick Road die in het najaar van 2021 plaats zal vinden.