Bewonersbrief Oosterpark

Op deze pagina vindt u de bewonersbrief voor omwonenden van het Oosterpark.

Aan: omwonenden van het Oosterpark

Amsterdam, juni 2022

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over ons evenement dat binnenkort in uw omgeving gaat plaatsvinden.

Wij zijn Amsterdam Roots Festival. U kent ons misschien van het openluchtonderdeel, Roots Open Air, dat we sinds 1998 in het Oosterpark hebben georganiseerd. Dit jaar is het festival van 28 juni – 3 juli op verschillende locaties en op zondag 3 juli in het Oosterpark.

Roots Open Air op zondag 3 juli is een vrij toegankelijk evenement. Dit multidisciplinaire festival, met artiesten uit de gehele wereld, heeft een open karakter en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Op drie verschillende muziekpodia zullen artiesten uit binnen- en buitenland worden gepresenteerd. Ook is er dit jaar weer waanzinnige circusacts en een uitdagend verdiepingsprogramma. Verschillende dans workshops en allerlei kinderactiviteiten zullen weer worden georganiseerd. Op de Roots Bazaar zullen kleine ondernemers uit Amsterdam en omstreken allerlei etenswaren en bijzondere producten verkopen. Via onze website, www.amsterdamroots.nl kunt u meer informatie vinden over ons programma.

Evenementenvergunning

In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.

Mogelijke overlast

Een evenement als het Amsterdam Roots Festival gaat niet ongemerkt voorbij. Uiteraard doen wij er, als organisatie, alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Amsterdam Roots Festival treft verschillende geluidbeperkende maatregelen om het geluid zoveel mogelijk op de dansvloer te concentreren. Gedurende het evenement worden zowel door de gemeente als de organisatie metingen uitgevoerd om de geluidsniveaus te controleren en te waarborgen.

Op de volgende data zult u iets van het evenement kunnen merken:

  • Opbouw: zaterdag 2 juli 07:00-20:00 uur
  • Soundcheck: zondag 3 juli 10:00-12:00 uur
  • Evenement: zondag 3 juli 12:00-23:00 uur
  • Afbouw: maandag 4 juli 08:00-20:00 uur
  • Afbouw: dinsdag 5 juli 08:00-17:00 uur

Een gedeelte van het park wordt gebruikt door het Amsterdam Roots Festival en is afgesloten door hekken. Op en rond het festivalterrein is beveiliging aanwezig. Om verkeer- en parkeeroverlast te beperken adviseren wij iedereen in al onze communicatie uitingen met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u voor of na het weekend van 3 juli met ons contact opnemen.

  • Mocht u tijdens het evenement toch overlast ondervinden, dan kunt u bellen met onze producent (06-85062752).
  • In gevallen van ernstige overlast kunt u bellen met het gemeentelijke telefoonnummer van Stadsdeel Oost (14020) 24/7 bereikbaar, of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding openbare ruimte”.
  • In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid kunt u bellen met het algemene nummer van de politie (0900-8844).

Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Team Amsterdam Roots Festival

Voor meer informatie over het festival en het programma kunt u onze website raadplegen:

www.amsterdamroots.nl

Wij heten u graag van harte welkom tijdens Roots Open Air 2022!