Bewonersbrief Roots Open Air

Aan: omwonenden van het Oosterpark

Amsterdam, juni 2021

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over ons evenement dat binnenkort in uw omgeving gaat
plaatsvinden.

Wij zijn Amsterdam Roots Festival. U kent ons misschien van het openlucht onderdeel, Roots
Open Air, dat we sinds 1998 in het Oosterpark hebben georganiseerd. Dit jaar is het festival van 30 juni – 4 juli op verschillende locaties en op zondag 4 juli in het Oosterpark.

Roots Open Air op zondag 4 juli is een betaald evenement. Via onze website,
www.amsterdamroots.nl, kunnen kaartjes worden gekocht. Dit multidisciplinaire festival, met
artiesten uit de gehele wereld, heeft een open karakter en biedt een gevarieerd programma voor
jong en oud. Op twee verschillende muziekpodia zullen artiesten uit binnen- en buitenland
worden gepresenteerd. Er zijn dit jaar weer waanzinnige circusacts en een uitdagend
verdiepingsprogramma. Ook zijn er verschillende dans workshops en worden er allerlei
kinderactiviteiten georganiseerd. En op de Roots Bazaar zullen kleine ondernemers uit
Amsterdam en omstreken allerlei etenswaren en bijzondere producten verkopen.

In verband met de geldende corona maatregelen, laten we dit jaar minder dan de helft van onze
normale capaciteit toe. Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren kunnen bezoekers
naar binnen tijdens een vooraf gekozen tijdslot. Ook zullen wij zorg dragen voor een
gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers door gebruik te maken van verschillende in- en
uitgangen.

Evenementenvergunning
In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden
met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en
het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze
voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.

Mogelijke overlast
Een evenement als het Amsterdam Roots Festival gaat niet ongemerkt voorbij. Uiteraard doen
wij er, als organisatie, alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.
Amsterdam Roots Festival treft verschillende geluidbeperkende maatregelen om het geluid
zoveel mogelijk op de dansvloer te concentreren. Gedurende het evenement worden zowel door
de gemeente als de organisatie metingen uitgevoerd om de geluidsniveaus te controleren en te waarborgen.

Op de volgende data zult u iets van het evenement kunnen merken:

• Opbouw: vrijdag 2 & zaterdag 3 juli 07:00-20:00 uur
• Soundcheck: zondag 4 juli 10:00-11:30 uur
• Evenement: zondag 4 juli 11:30-23:00 uur
• Afbouw: maandag 5 juli 08:00-20:00 uur

Een gedeelte van het park wordt gebruikt door het Amsterdam Roots Festival en is afgesloten
door hekken. Op en rond het festivalterrein is beveiliging aanwezig. Om verkeer- en
parkeeroverlast te beperken adviseren wij iedereen in al onze communicatie uitingen met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u voor of na het weekend van
4 juli met ons contact opnemen.

• Mocht u tijdens het evenement toch overlast ondervinden, dan kunt u bellen met onze
producent (06-85062752).
• In gevallen van ernstige overlast kunt u bellen met het gemeentelijke telefoonnummer van
Stadsdeel Oost (14020) 24/7 bereikbaar, of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding
openbare ruimte”.
• In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid kunt u bellen met het algemene
nummer van de politie (0900-8844).
Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Team Amsterdam Roots Festival

Voor meer informatie over het festival en het programma kunt u onze website raadplegen:
www.amsterdamroots.nl

Wij heten u graag van harte welkom tijdens Roots Open Air 2021!